Josef Kunhart

Bakalářská práce, Bc.

Bakalářská práce

Tento web je on-line prezentace mojí bakalářské práce, kterou jsem obhájil v květnu 2011. Původní verze webu byla publikována v roce 2011. Nová verze webu s moderním designem a revidovaným obsahem byla zveřejněna v roce 2023, 12 let poté.

Základní informace

Název: JkCrud, generované uživatelské rozhraní pro přístup k databázi.
Autor: Josef Kunhart.
Vedoucí práce: RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D.

Vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze.
Studijní program: Softwarové Technologie a Management.
Studijní obor: Softwarové Inženýrství.

Bakalářská práce byla úspěšně obhájena 27. května 2011.

Abstrakt

Cílem projektu JkCrud je vytvoření generovaného uživatelského rozhraní pro práci s databází. Knihovna je napsána v jazyce Java a využívá grafického prostředí Swing. Největším přínosem JkCrudu je urychlení vývoje, omezení psaní opakovaného kódu a snadná rozšiřitelnost o další součásti. Projekt se skládá ze dvou základních aplikací a množství doplňujících prvků. Mezi tyto prvky patří komponenty, elementy, filtry, validátory a vlastní akce. Vývoj a testování probíhá nad databází MySQL, podporu dalších databází lze snadno doplnit.

Možnosti a využití knihovny jsou demonstrovány na ukázkové aplikaci Music. Uživatelské rozhraní této jednoduché aplikace je generováno právě pomocí JkCrudu. Aplikace umožňuje správu hudebních skupin, jejich alb a muzikantů.